Statuten

In de oprichtingsakte van een BV staan onder andere de statuten, Daarin wordt vermeld:

  • Naam en zetel (vestigingsplaats) van de BV
  • Doelomschrijving van de BV
  • Winstverdeling onder de aandeelhouders
  • Zeggenschap van de aandeelhouders
  • Besluitvorming
  • Kapitaal
  • Blokkeringsregeling
Deel paginaShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over statuten? Maak gerust een afspraak.