Aanpassing van de tarieven en vrijstellingen in de Succesiewet

Nu zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer hebben ingestemd met het Belastingplan 2014, heeft het ministerie van Financiën de tarieven en de vrijstellingen in de Successiewet voor het jaar 2014  bekend gemaakt. Het gaat hierbij over de tarieven voor belasting en belastingvrijstellin
Read More