Bij het kopen van een woning die onderdeel is van een groter gebouw, koopt u een zogenoemd appartementsrecht. Dat betekent dat u juridisch eigenlijk twee dingen aanschaft: een stukje mede-eigendom van het hele gebouw en het recht om uw woning te mogen gebruiken. U bent dan samen met alle andere appartementsbewoners eigenaar van het hele gebouw. Er gelden dan ook regels waar alle eigenaren zich aan moeten houden. Het is belangrijk om van te voren te weten wat de verantwoordelijkheden van eigenaren zijn, welke huisregels er tussen bewoners gelden en hoe hoog de kosten voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten zijn. Laat u zich hier niet achteraf door verrassen. Onsappartement kopen notariskantoor is deskundig op dit gebied en kan u tijdig van deskundig juridisch advies voorzien.

Appartementsrecht en splitsingsakte

Een appartementsrecht ontstaat door een gebouw onder te verdelen in kleinere gebruiksruimten. Juridisch heeft dat: splitsing in appartementsrechten. De notaris maakt een zogenoemde splitsingsakte op, waarbij een ‘splitsingstekening’  hoort. Dit is een plattegrond waarop de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten duidelijk zijn aangegeven. Appartementsrechten kunnen verschillen in grootte en vorm. Zo kan het ook gaan om een park met vakantiewoningen of een groot complex met winkels en woningen. De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers bij het Kadaster ingeschreven. Ze zijn voor iedereen op te vragen en in te zien. Deze documenten kunnen bijvoorbeeld bij misverstanden duidelijkheid verschaffen over wie de eigenaar van wat is.

Reglement van splitsing

Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Hierin staan gedragsregels voor eigenaren en bewoners. Voor de gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen, trappen, dakterras of omliggende tuin bevat het reglement een aantal gebruiksbepalingen. Ook wordt er melding in gemaakt van de verplichte financiële bijdrage in gemeenschappelijke onderhouds- en gebruikskosten en in de technische installaties, zoals liften etc. Over het algemeen moeten alle appartementseigenaren meebetalen aan de gemeenschappelijke kosten. De eigenaar van een penthouse moet dus ook aan het onderhoud van de riolering meebetalen en de eigenaar van de benedenwoning ook aan het onderhoud van het dak.

Huishoudelijk reglement

Het spreekt vanzelf dat u als appartementseigenaar uw woning zo dient te gebruiken en te onderhouden, dat u geen overlast veroorzaakt. U moet bijvoorbeeld zorgen dat er geen verstoppingen in het sanitair ontstaan, u mag niet zomaar een televisieschotel plaatsen etc. Uw rechten en verplichtingen zijn niet alleen te vinden in de wet en het reglement van splitsing, maar ook in een huishoudelijk reglement. Een eigenaar of huurder die zich niet aan de afspraken houdt en daardoor andere bewoners hindert, kan na waarschuwingen de toegang tot zijn eigen flat worden ontzegd. Het is dus belangrijk om te weten wat er in het huishoudelijk reglement staat voordat u besluit het appartementsrecht te kopen.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Iedere appartementseigenaar is verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes. De vereniging is verplicht een reservefonds bij te houden voor toekomstige onderhoudskosten. De VvE bestaat uit een bestuur en een ledenvergadering. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, zoals de uitvoering van reparaties en onderhoud. Ook bij klachten over lekkage o.i.d. kunt u bij het bestuur terecht.

In de ledenvergadering worden besluiten genomen over het onderhoud van het gebouw en wie dit gaat doen, maar bijvoorbeeld ook over mogelijke ‘overlast kwesties’. Voor een besluit is een meerderheid van stemmen nodig. De ledenvergadering moet ook de jaarlijkse uitgaven en de begroting goedkeuren. Zo kan er onder andere worden besloten dat er extra bijdragen in de servicekosten nodig zijn.

Servicekosten

De term ‘servicekosten’ wordt in de praktijk voor verschillende zaken gebruikt. Het is daarom verstandig na te vragen wat daaronder wordt verstaan bij het appartement dat u wilt kopen. Soms is bijvoorbeeld ook de verwarming gemeenschappelijk en betalen alle eigenaren mee aan de stookkosten en het onderhoud van de installatie. Andere vaste posten zijn verzekeringen en schoonmaakkosten.