Hogere vrijstelling

Tot 1 oktober 2013 was de maximale schenkingsvrijstelling ruim € 50.000. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een hogere vrijstelling , namelijk € 100.000.

Schenking niet alleen tussen ouder en kindbelasting besparen

De beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar, vervalt. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een belastingvrije schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000, mits dit bedrag door de ontvanger wordt gebruikt voor de eigen woning. De verruimde vrijstelling geldt ook voor woningen in het buitenland. Ook deze maatregel geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

Vrijstelling bij aflossing van restschuld

De ruimere schenkingsregeling geldt ook voor schenkingen om de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen. Dit geldt vanaf 1 oktober 2013. Deze verruiming is blijvend.