Als u een bedrijf opricht, dan kunt u kiezen voor de Besloten Vennootschap (BV) als rechtsvorm. Dit heeft als voordeel dat de BV een rechtspersoon is. Dit betekent dat niet u, maar de BV, in de meeste gevallen, aansprakelijk is voor eventuele schulden. U bent als bestuurder in dienst van de BV en u handelt uit haar naam. U kunt een BV alleen oprichten, of samen met anderen.

Aandelen

Een belangrijk kenmerk van een BV is, dat het kapitaal is verdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn in het bezit van de aandeelhouders(s). Bi hen ligt de hoogste macht binnen de BV. De dagelijkse leiding van de BV is in handen van de bestuurders (directie). Een BV kan daarnaast nog een raad van commissarissen hebben, die toezicht houdt op het bestuur. Bij kleine BV’s is de bestuurder/directeur vaak de enige aandeelhouder.

Notarieel advies

Overweegt u een BV op te richten, wendt u dan tot  notaris mr. P.K. de Boer. Hij is een specialist op het gebied van BV recht en kan een op uw persoonlijke situatie en wensen toegesneden advies geven. Dit is van belang omdat uw BV niet alleen aan uw wensen, maar ook aan allerlei wettelijke vereisten moet voldoen. Op 1 oktober 2012 werd het BV-recht ingrijpend gewijzigd, waardoor het oprichten van een BV eenvoudiger en goedkoper is geworden. Zo hoeft er nog maar 1 eurocent kapitaal in de BV worden gestort. Meestal is het verstandig om aparte BV’s op te richten voor bijvoorbeeld uw pensioen of beleggingen. De notaris adviseert u bij het opzetten van de meest ideale bedrijfsstructuur.

Notariële akte vereist

Het is nog steeds verplicht dat een BV bij notariële akte wordt opgericht.  In deze oprichtingsakte zijn onder andere de statuten vastgelegd. Daarnaast zorgt de notaris ervoor dat de BV in het handelsregister wordt ingeschreven. Totdat dit is gebeurd, is de oprichter nog persoonlijk aansprakelijk.

BV in oprichting

Al voordat u een BV opricht, kunt u een onderneming hebben. Bijvoorbeeld omdat u al bent gestart met uw bedrijfsactiviteiten. Treedt u namens deze ‘BV in oprichting’ naar buiten, houdt u er dan rekening mee dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de rechtshandelingen.

Aansprakelijkheid

Met een BV bent u in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. Maar als u zowel directeur als grootaandeelhouder (DGA) bent, laten de banken u vaak ook ‘privé’ meetekenen voor leningen. Hierdoor wordt u alsnog persoonlijk aansprakelijk voor de terugbetaling. Bovendien kunt u persoonlijk aansprakelijk zijn:bv

  • als u te zware verplichtingen bent aangegaan en wist (of kon voorzien) dat de BV hieraan niet kon voldoen.
  • als u de Belastingdienst niet op tijd meldt dat u de belastingen en premies niet kunt betalen.
  • als u de belastingen en premies niet kunt betalen door onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voor deze melding.
  • als de BV failliet gaat door ‘onbehoorlijk bestuur’ in de drie voorgaande jaren. Hieronder valt ook het niet deponeren van de jaarstukken.

Bent u alleen aandeelhouder – en geen DGA – dan is uw aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarmee u deelneemt in de BV.