Bedrijfsstructuur

Een goede bedrijfsstructuur is van belang als u uw BV wilt verkopen. Met name bij een bedrijfsoverdracht in het vaak onaantrekkelijk als het hele bedrijf in één enkele BV is ondergebracht. In die ene BV zitten dan namelijk niet alleen de zuivere bedrijfsactiviteiten, maar vaak ook de pensioenen, het bedrijfspand en de beleggingen. Dergelijke aandelen zijn moeilijk te verkopen, omdat de koper meestal alleen belangstelling heeft voor de onderneming.

Belastingaanslag

Nog een nadeel van de één-BV-structuur is, dat bij verkoop van de onderneming een fikse inkomstenbelastingaanslag te verwachten is; namelijk over de aanmerkelijk belangwinst.

Holding

Zowel voor de dagelijkse praktijk als bij beoogde verkoop is de holdingstructuur aantrekkelijk. Er is dan sprake van minimaal twee BV’s, een werk-BV en een holding-BV. U houdt als ondernemer de aandelen in de holding-BV, terwijl de holding-BV enig aandeelhoudster is van de werk-BV. De naamswijziging en de wijziging van de doelstelling van de oude BV moeten plaatsvinden door de statuten te wijzigen. Dat kan notaris Mr. P.K. de Boer voor u regelen. Op deze wijze kunt u het bedrijfspand en de besparingen afscheiden van de risicovolle ondernemingsactiviteiten. Doordat de winst aan de holding-BV wordt uitgekeerd, wordt de werk-BV licht gehouden. Dit is niet alleen fiscaal aantrekkelijk, maar ook bij de verkoop van het bedrijf.

Overdracht aandelen

De aandelen van de werk-BV kunnen eenvoudig worden overgedragen, zonder dat u te maken krijgt met een heffing van 25% inkomstenbelasting. De holding verkoopt de aandelen van de werk-BV aan de bedrijfsopvolger en beëindigt daarmee haar deelneming in de werk-BV. De winst die op de verkoop wordt gemaakt is belastingvrij dankzij de zogeheten deelnemingsvrijstelling. (NB: in bepaalde gevallen moet er drie jaar gepasseerd zijn voordat u de aandelen in de werk-BV fiscaal onbelast kunt overdragen). De aandelen kunnen worden overgedragen aan de overnemer in privé of aan een BV van de overnemer.