Dienstverlening

Bij een aantal belangrijke gebeurtenissen in het leven hebt u een notaris nodig. Bijvoorbeeld bij het kopen en verkopen van een huis, bij het opstellen van een samenlevingscontract of testament, voor het maken van huwelijksvoorwaarden of bij het afwikkelen van een nalatenschap.

Maar ook op allerlei zakelijk juridisch gebied, zoals het oprichten van een B.V. of stichting, het maken van statuten of het overdragen van aandelen is de inbreng van de notaris noodzakelijk. Bij al deze zaken is de notaris een onafhankelijk juridisch adviseur, die u op deskundige en persoonlijke wijze kan en wil helpen.

Door bepaalde afspraken vast te laten leggen in een notariële akte is het nu en in de toekomst voor alle belanghebbenden duidelijk hoe de zaken precies geregeld zijn.

Op het notariskantoor kunt u advies krijgen over de volgende zaken:

  •   huwelijksvoorwaarden
  •   testamenten
  •   schenkingen
  •   erfenissen
  •   overdracht van onroerende zaken
  •   hypotheken
  •   naamloze- en besloten vennootschappen
  •   stichtingen en verenigingen

Op ons kantoor zijn brochures beschikbaar waarin uitgebreid en in begrijpelijke taal wordt ingegaan op bovenstaande onderwerpen.Ook de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, www.knb.nl, kan u de nodige informatie verstrekken.