Na een overlijden moet er heel wat worden geregeld. Praktische zaken, zoals het opzeggen van abonnementen, het terugbrengen van hulpmiddelen, maar ook de afhandeling van belastingen en andere formaliteiten of het verkopen van een huis.

Het afwikkelen van nalatenschappen behoort tot de dagelijkse werkzaamheden op ons notariskantoor. Notaris De Boer is dan ook bij uitstek deskundig op dit gebied. Niet alleen heeft hij specialistische kennis van de erfwet en het belastingrecht bij overlijden, ook is hij ervaren in bijvoorbeeld het bemiddelen tussen erfgenamen. Ook als de erfenis door familie of vrienden zelf wordt geregeld, is het verstandig vooraf notarieel advies in te winnen. U vindt bij ons kantoor een luisterend oor, een antwoord op al uw vragen en deskundig advies over juridische, financiële en fiscale gevolgen van het erven.

Testament of codicil

Belangrijk is dat er direct na het overlijden wordt nagegaan of er een testament is. Dit kunnen wij voor u nakijken bij het Centraal Testamenten Register. Mogelijk is er in het testament een executeur aangewezen, die de uitvaart moet regelen en de afwikkeling van de erfenis moet verzorgen. Is er geen executeur aangewezen, dan regelen de erfgenamen deze zaken. Het is ook mogelijk dat de overledene een codicil heeft gemaakt. Een codicil is een handgeschreven stuk, waarin bijvoorbeeld meubels of sieraden worden vermaakt. Een codicil is niet bij het Centraal Testamenten Register geregistreerd, maar wordt vaak bij de overledene in huis bewaard. Als de overledene daarnaast een testament heeft laten opmaken, dan is het mogelijk dat het codicil zich bij het testament bevindt in de kluis van de notaris. Tot 1 januari 2003 was het ook mogelijk om een executeur aan te wijzen in een codicil.erfenis-afwikkelen

Erfgenaam

Bent u volgens de wet of volgens testament erfgenaam, dan is het altijd nuttig even contact op te nemen met ons notariskantoor. U hoeft een erfenis namelijk niet te accepteren als u dat niet wilt, maar als u zich (onbewust) als erfgenaam gedraagt (of heeft gedragen) dan zit u er aan vast! Overlegt u daarom tijdig even met de notaris. Een erfenis kan namelijk ook nadelig voor uw zijn. Bij twijfel zullen wij u bijvoorbeeld adviseren om de erfenis onder voorbehoud – beneficiair – te aanvaarden. Dit is verstandig als het er naar uitziet dat de schulden niet uit de erfenis kunnen worden voldaan. Het is ook mogelijk om de erfenis te verwerpen. Als u de erfenis accepteert en hulp nodig hebt bij de afwikkeling, dan kan notaris Mr. P.K. de Boer u daarbij helpen. Informeert u gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden en de kosten.

Executeur

Een executeur heeft tot taak de erfenis, deels of geheel, af te handelen. Mogelijk bent u zelf tot executeur benoemd, maar ziet u er tegen op deze verantwoordelijke taak op u te nemen. Het is belangrijk om te weten dat u niet verplicht bent het executeurschap te aanvaarden. Indien gewenst kunnen wij u hierover adviseren en u eventueel assisteren.  Op ons kantoor wordt regelmatig een beroep gedaan bij het afwikkelen van erfenissen.

Wat moet er gebeuren

Tenslotte hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet wat er bij het afwikkelen van een erfenis zoal komt kijken:

  • Het regelen van de meest uiteenlopende praktische- en administratieve zaken, zoals het opzeggen van abonnementen, het onderbrengen van huisdieren, het afhandelen van verzekeringen etc.
  • Het opvragen van uitkeringen bij de pensioenverzekeraar etc.
  • De laatste aangifte inkomstenbelasting van de overledene opmaken
  • De aangifte erfbelasting opmaken
  • Het uitvoeren van het testament en de verdeling van de erfenis