Executeur van tante toos

Met enige regelmaat treed ik op als executeur-testamentair. Een moeilijke term, maar de betekenis is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Ik heb dan als taak om te zorgen voor de afwikkeling van een nalatenschap. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als iemand alleenstaand is en geen kinderen heeft. Onlangs had ik mevrouw Toos van T. op bezoek, een dame op leeftijd. Zij maakte zich zorgen over de gang van zaken na haar overlijden. “In feite is het heel simpel, notaris” vertelde de oude dame, “Ik ben de tante van tien neven en nichten, van wie een aantal in het buitenland woont. Ze zijn me allemaal even lief en krijgen ieder een tiende deel van mijn erfenis. Verder heb ik geen familie. Het probleem is, dat ik me afvraag wie dat allemaal moet regelen. Kunt u mij raad geven?”

Natuurlijk kan ik haar raad geven. Tante Toos doet er goed aan mij als notaris in haar testament als executeur-testamentair te benoemen. Ik zorg er dan voor dat haar nalatenschap goed wordt afgewikkeld. Als ik haar vertel dat daar ook bij hoort, het regelen van de begrafenis of crematie, helemaal zoals zij dat wenst, is ze zichtbaar opgelucht. Maar ook het afhandelen van allerlei grote en kleine zaken hoort erbij, zoals het opzeggen van verzekeringen of abonnementen, het ontruimen en verkopen van het huis, het aflossen van de hypotheek en het regelen van de bankzaken. Kortom een uitgebreide, maar dankbare taak.

Tante Toos is helemaal opgelucht. De neven en nichten hebben het volgens haar ontzettend druk met hun gezinnen, carrières of studies en het doet haar goed ze niet te hoeven ‘lastig vallen’. Ook van mij zullen de drukbezette erfgenamen weinig last hebben. Als executeur mag ik de hele nalatenschap in principe zelfstandig afwikkelen. Alleen voor de verkoop van de kapitale villa van tante, waarop nog maar een klein hypotheekje rust, heb ik toestemming van de erfgenamen nodig. Mijn taak is ten einde als de schulden zijn afgelost, de erfdelen uitgekeerd en de successierechten (erfbelasting) betaald. Daarover moet ik rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Tenslotte heeft tante Toos nog één belangrijke vraag: “Wat verdient u er eigenlijk aan notaris?” Het antwoord daarop is, dat notaris en cliënt afspreken wat het honorarium zal zijn. Dit wordt vastgelegd in het testament.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op, ik maak graag tijd voor een persoonlijk gesprek.

Mr. P. K. de Boer, notaris