huis kopen

Koopcontract

Hebt u een huis naar uw zin gevonden en bent u het met de verkoper eens over de prijs, dan moet u afspraken maken over de overdracht en over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Die afspraken moet u schriftelijk vastleggen in het koopcontract. Mondelinge afspraken gelden dus niet. Vaak wordt het koopcontract opgesteld door de makelaar of een andere adviseur die bij de koop betrokken is. Meestal omdat dit hoort bij de standaard dienstverlening. Dit is echter niet verplicht. U kunt ook de notaris inschakelen als adviseur. Het koopcontract is namelijk van groot belang. Vergeet u er iets in te zetten of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat grote gevolgen hebben, want eenmaal getekend, blijft getekend.

Koopcontract door de notaris

De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. Het beste kunt u het koopcontract door hem laten opstellen. Een notaris ,zoals Mr. P.K. de Boer, zorgt ervoor dat zowel koper als verkoper alle noodzakelijke juridische informatie hebben. Hierdoor weet u precies waar u afspraken over maakt vóór u het koopcontract tekent. Daarnaast voorkomt de notaris dat u belangrijke zaken vergeet te regelen, zoals ontbindende voorwaarden of bijvoorbeeld afspraken over zaken als bodemvervuiling.

Inhoud koopcontract

In het koopcontract staan de afspraken die u maakt met de verkoper:

 • Van wie u koopt u het huis
 • Wat moet u betalen
 • Per wanneer wordt het huis overgedragen

 

En verder, afhankelijk van de situatie:

 • Ontbindende voorwaarden
 • Een waarborgsom of bankgarantie
 • Wat precies bij het huis hoort en wat niet
 • Hoe er wordt omgegaan met eventuele bezwarende bepalingen, zoals erfdienstbaarheden, bijvoorbeeld recht van overpad
 • Hoe er wordt omgegaan met eventuele bodemverontreiniging
 • Of er verder nog iets bijzonders aan de hand is met het huis of de grond waar het huis op staat

 

Bedenktijd

Als koper heeft u volgens de wet drie dagen bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd mag u afzien van de koop. U hoeft geen redenen op te geven en het heeft geen gevolgen. U kunt met de verkoper ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet u dan wel in het koopcontract zetten. De bedenktijd gaat in op de dag dat u een afschrift krijgt van het getekende koopcontract.

Ontbindende voorwaarden

Een ontbindende voorwaarde is een officiële reden waarom u een gemaakte afspraak niet hoeft na te komen. Het is belangrijk om de ontbindende voorwaarden al te noemen bij het uitbrengen van een bod, want ook over de ontbindende voorwaarden moet u afspraken maken met de verkoper.

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

 • Voorbehoud financiering hypotheek
 • Voorbehoud huisvestingsvergunning
 • Voorbehoud Nationale Hypotheek Garantie
 • Voorbehoud bouwtechnische keuring
 • Voorbehoud wijziging woning
 • Voorbehoud gebreken
 • Wachten tot het eigen huis verkocht is

 

Informatieplicht

De verkoper heeft een informatieplicht. Hij moet de koper alles vertellen over zaken die invloed kunnen hebben op de waarde van het huis of een toekomstige verkoop in de weg kunnen zitten. Het gaat dan om de verborgen gebreken, maar ook om lasten en beperkingen en bijvoorbeeld erfdienstbaarheden. Ook als voor het huis een huisvestingsvergunning geldt, dan moet hij dat aangeven. Afspraken over al deze zaken worden vastgelegd in het koopcontract. Komt de koper er later achter dat er dingen zijn verzwegen of dat er ergens over is gelogen, dan kan hij een schadevergoeding eisen of de koop terugdraaien.

Onderzoeksplicht

De koper heeft zelf de plicht om onderzoek te doen naar de staat van de woning en alles wat invloed kan hebben op zijn woonplezier.

Samen met uw partner een huis kopen

Als u een huis koopt met uw partner, is het verstandig om daarover afspraken te maken in een samenlevingscontract of in partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld over:

 • Wie welk deel van de hypotheek betaalt
 • Hoeveel vermogen u zelf inbrengt bij de koop van het huis
 • Hoe de inboedel wordt verdeeld bij eventuele scheiding