huis verkopen

Verkoopakte Coendersborch, 1700.

Als verkoper hebt u een informatieplicht. U moet de koper alles vertellen over zaken die invloed kunnen hebben op de waarde van het huis of een toekomstige verkoop in de weg kunnen zitten. Het gaat dan om de verborgen gebreken, maar ook om lasten en beperkingen en bijvoorbeeld erfdienstbaarheden. Ook als voor uw huis een huisvestingsvergunning geldt, dan moet u dat aangeven. Afspraken over al deze zaken worden vastgelegd in het koopcontract. Komt de koper er later achter dat u dingen hebt verzwegen of ergens over hebt gelogen, dan kan hij een schadevergoeding eisen of de koop terugdraaien.

Onderzoeksplicht

De koper heeft zelf de plicht om onderzoek te doen naar de staat van de woning en alles wat invloed kan hebben op zijn woonplezier.

Laat de notaris het koopcontract opstellen

De notaris is onafhankelijk en onpartijdig, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de adviseur van de koper. Weet u zelf niet precies waar u allemaal op moet letten, vraag dan notaris Mr. P.K. de Boer om advies of laat hem het koopcontract opstellen. U weet dan zeker dat alles er in staat en dat zowel uw belangen als die van de koper gewaarborgd zijn.

Ontbindende voorwaarden

Ook u als verkoper kunt ontbindende voorwaarden stellen. Neemt u gerust contact op met ons notariskantoor voor informatie hierover. U hoeft als verkoper niet alle ontbindende voorwaarden van de koper te accepteren. Als de koper een bod uitbrengt, is het verstandig meteen te vragen naar de ontbindende voorwaarden die de koper wil hanteren. Wacht daar niet mee tot het koopcontract wordt opgesteld.

Wat als de verkoop niet doorgaat

Er zijn drie hoofdredenen voor het niet doorgaan van de koop:

  • De koper maakt gebruik van zijn bedenktijd
  • De koper maakt gebruik van de ontbindende voorwaarden in het koopcontract
  • De koper blijft in gebreke.

Notarieel advies als de koper in gebreke blijft

De koper blijft in gebreke als de levering (overdracht) van het huis door zijn toedoen niet kan doorgaan op de geplande datum, bijvoorbeeld omdat hij de koopsom niet betaalt of omdat hij niet komt opdagen als de leveringsakte getekend moet worden. Gelukkig hebt u dan vaak wel recht op een vergoeding, want als de koper aantoonbaar in gebreke blijft, dan moet hij u een boete betalen. Het is belangrijk dat in het koopcontract is afgesproken wat in dat geval uw rechten zijn. Meestal staat in het koopcontract dat u de koper een brief moet sturen waarin u hem erop wijst dat hij in gebreke blijft. Hij krijgt dan nog een termijn (vaak 8 dagen) om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Doet hij dat niet, dan ‘raakt hij in verzuim’. Meestal kunt u dan de boete opeisen. De notaris is een juridisch adviseur, gespecialiseerd in dergelijke situaties. Wij kunnen u raad geven en weten wat u moet doen om bijvoorbeeld die boete op te eisen.

Doorhaling hypotheek

Als u uw huis verkoopt dan is het van belang dat u uw hypotheek heeft laten doorhalen bij het Kadaster. Pas dan is uw huis hypotheekvrij en kan de overdracht doorgaan. Een koper kan namelijk eisen dat het huis hypotheekvrij wordt opgeleverd. Levert uw huis bij verkoop niet voldoende op om de hypotheekschuld af te lossen, dan is het goed om op tijd naar een oplossing te zoeken. Bij een restschuld kan uw hypotheek namelijk niet worden doorgehaald. Het is verstandig om ook hiervoor op tijd uw notaris in te schakelen. Wij kunnen u precies vertellen wat er moet gebeuren.

Verkoop van een geërfd huis

Als een huis onderdeel is van een nalatenschap, dan is verkoop vaak niet zo simpel. Want wie heeft eigenlijk recht op het huis? Wat is het huis waard? Hoe zit het met de hypotheek en de erfbelasting? Een huis erven is voor een erfgenaam niet zonder risico’s. Zeker als er een hoge hypotheek op het huis zit, kunnen de kosten gedurende de periode dat het huis te koop staat steeds hoger oplopen. Het is daarom verstandig om zo’n erfenis beneficiair te aanvaarden. Vraag hierover tijdig, dus voordat u de erfenis gaat afwikkelen, advies aan bij ons notariskantoor. Wij informeren over u de risico’s en de mogelijkheden om die risico’s te voorkomen.

Taxatie en WOZ-waarde geërfd huis

Voor de verkoop van het huis hebt u een officiële taxatie nodig, maar voor de erfbelasting moet u uitgaan van de WOZ-waarde van het vorige jaar. Zijn er meerdere erfgenamen en wilt u de waarde weten om de hoogte van uw erfdeel te bepalen, dan moet u samen met de andere erfgenamen beslissen hoe de waarde wordt bepaald. Soms staat in het testament hoe de waarde moet worden bepaald. Dan hebt u dus geen keus. U moet wel altijd uitgaan van de waarde op het moment van overlijden.