Een goed idee kan veel geld waard zijn. Denk daarbij aan een slimme verbetering voor een product of een techniek, een pakkende naam of een bijzondere tekst. Hoe is zo’n idee op een goede manier tegen namaak of imitatie te beschermen? idee beschermen

Octrooi-, patent- en auteursrecht

Om een uitvinding te beschermen kan een beroep worden gedaan op het octrooi- of patentrecht. Zo’n procedure kan echter erg lang duren en in die tijd bestaat het risico op ‘diefstal’. Daarom is het in sommige gevallen verstandig intussen bij de notaris alvast een z.g. depotakte te laten opmaken. In deze akte wordt vastgelegd: wat er is aangeleverd bij de notaris en op welke dag en tijd dit is gebeurd. Het aangeleverde wordt in een verzegelde enveloppe vastgehecht aan de depotakte. Vervolgens verdwijnt dit geheel in de kluis van de notaris. Omdat deze oplossing niet altijd ideaal is kunt u met notaris Mr. P.K. de Boer bespreken of het laten opmaken van een depotakte voor u de meest wenselijke oplossing is en welke andere mogelijkheden er eventueel zijn.

Voor auteursrecht geldt, dat je moet kunnen bewijzen dat je het ‘werk’ eerder had gemaakt of geschreven dan een ander. Ook in zo’n geval kan het laten opmaken van een depotakte zinvol zijn.