levenstestamentEen levenstestament geeft een volmacht en regelt belangrijke zaken in uw leven voor als u dat zelf niet meer kunt.

Verschil tussen testament en levenstestament

In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt. Een levenstestament echter, werkt tijdens uw leven. Op het moment dat u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. Bijvoorbeeld als u in coma bent geraakt of als u een beroerte heeft gehad, maar ook als u slecht ter been bent geworden. In een levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u bepaalde zaken mag regelen. Daarbij gaat het niet alleen om financiën, maar ook over uw persoonlijke wensen. Ook kunt u een onafhankelijk persoon of instantie aanwijzen die toezicht gaat houden op de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen.

Wat kunt u regelen in een levenstestament

  • Door wie en hoe uw financiën worden geregeld
  • Wat er met uw woning moet gebeuren
  • Schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden
  • Of u wel of niet behandeld wilt worden als u ziek bent
  • De benoeming van een bewindvoerder of mentor
  • Praktische zaken zoals de verzorging van uw huisdieren
  • Het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken

Notariële akte

Als u een levenstestament wilt maken, dan kunt u daarvoor terecht bij ons notariskantoor. Het levenstestament blijft in principe altijd geldig, maar mocht u zich later bedenken dan kunt u uw levenstestament altijd aanpassen. Hiervoor moet u opnieuw naar de notaris. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te controleren of uw levenstestament nog past bij uw wensen en situatie.

Centraal Levenstestamentenregister (CLTR).

Uw wensen worden vastgelegd in een notariële akte, die wij aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Het CLTR is een database waarin notarissen registreren wie, wanneer, een levenstestament heeft opgemaakt en bij welke notaris. Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag, kan achterhalen of u een levenstestament hebt opgesteld. Het CLTR biedt geen inzage in de inhoud van het levenstestament.