Als  het koopcontract is getekend, de bedenktijd voorbij en ook de ‘hobbel’ van de ontbindende voorwaarden genomen, dan is het huis nog niet van eigenaar gewisseld. Het huis moet namelijk nog officieel worden overgedragen en daarvoor moet u naar de notaris. Bij de overdracht worden de hypotheekakte en de leveringsakte getekend. De leveringsakte – ook wel transportakte genoemd – wordt getekend door de koper, de verkoper en de notaris. De leveringsakte is een notariële akte waarin de overdracht van het huis wordt geregeld. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte.

Inhoud van de leveringsakte

 • Namen van de verkoper en de koper
 • Verklaring van de verkoper dat hij het eigendom overdraagt en van de koper dat hij dit aanvaart
 • Omschrijving van het onroerend goed, geschatte oppervlakte en kadastraal nummer
 • De wijze waarop de verkoper in het verleden het eigendom heeft verkregen
 • De belangrijkste bepalingen uit de koopakte
 • De datum van de feitelijke overdracht
 • De overeengekomen koopsom, die de verkoper verklaart te hebben ontvangen
 • Bijzondere bepalingen over bijvoorbeeld erfdienstbaarheden

Kadaster

Na het ondertekenen van de hypotheek- en leveringsakte zorgt de notaris ervoor dat een afschrift van de leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Ook uw hypotheekakte wordt geregistreerd in de openbare registers. Iedereen kan dan zien dat u de nieuwe eigenaar bent van het huis en dat u een hypotheek heeft afgesloten.

De kosten waarmee bij een leveringsakte rekening moet worden gehouden zijn:leveringsakte

 • Honorarium notaris
 • Recherchekosten kadaster
 • Inschrijfkosten kadaster
 • Eventueel bijkomende kosten
 • BTW