Evenals een VOF is een maatschap een vorm van samenwerking tussen twee of meerdere maatschap
personen. Binnen een maatschap werken de ‘maten’ echter als zelfstandige ondernemers samen. Een maatschap wordt vaak aangegaan door personen met een vrij beroep zoals agrariërs of artsen, maar ook wel tussen echtgenoten.

Oprichting

Voor het oprichten van een Maatschap kan een onderlinge overeenkomst volstaan. Toch verdient het aanbeveling de oprichting van een Maatschap wel bij notariële akte te laten vastleggen. De juridische bewijskracht van een notariële akte is immers veel sterker dan die van een onderlinge overeenkomst. Wèl is het wettelijk verplicht de Maatschap in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid

In tegenstelling tot de VOF worden binnen een maatschap geen verplichtingen aangegaan voor de andere maten. Uitzonderingen hierop kunnen alleen voorkomen, als de maten elkaar zekere volmachten hebben gegeven.