Oprichting bij notariële akte verplicht

De NV (Naamloze Vennootschap) wordt, net als een BV, bestuurd door één of meer bestuurders/directeuren, die worden benoemd door de aandeelhouders. Ook een NV heeft statuten, waarin diverse zaken aangaande de onderneming worden geregeld, zoals naam, plaats van vestiging en doel. De naam moet aangeven of de vennootschap een NV of een BV zal zijn. Ook voor de NV geldt dat de statuten moeten worden vastgelegd in de notariële akte, waarbij de vennootschap wordt opgericht.

Verschillen NV – BVnaamloze vennootschap (NV)

  • De statuten van een BV moeten een blokkeringsregeling bevatten. Dit voorschrift geldt niet voor de Naamloze Vennootschap (NV).
  • Het aandelenkapitaal van een NV is minimaal  € 45000 bij een B.V. is dit minimaal € 0,01.