Naamloze vennootschap (NV)

Oprichting bij notariële akte verplicht

De NV (Naamloze Vennootschap) wordt, net als een BV, bestuurd door één of meer bestuurders/directeuren, die worden benoemd door de aandeelhouders. Ook een NV heeft statuten, waarin diverse zaken aangaande de onderneming worden geregeld, zoals naam, plaats van vestiging en doel. De naam moet aangeven of de vennootschap een NV of een BV zal zijn. Ook voor de NV geldt dat de statuten moeten worden vastgelegd in de notariële akte, waarbij de vennootschap wordt opgericht.

Verschillen NV – BVnaamloze vennootschap (NV)

  • De naamloze vennootschap mag wèl aandelenbewijzen uitgeven, tenminste voor zover het aandelen aan toonder betreft. Is er sprake van aandelen op naam dan moeten deze in een aandeelhoudersregister worden vermeld, zoals dit ook verplicht is bij de BV. De BV mag dus geen aandeelbewijzen uitreiken. In het aandeelhoudersregister moeten de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen.
  • De statuten van een BV moeten een blokkeringsregeling bevatten. Dit voorschrift geldt niet voor de Naamloze Vennootschap (NV).
  • Het aandelenkapitaal van de NV is beduidend hoger dan dat van de BV.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een Naamloze Vennootschap? Maak gerust een afspraak