Wat is een volmacht?notariële volmacht

Een volmacht geeft een ander de bevoegdheid om namens u te handelen. U kunt een volmacht opstellen via de notaris, maar ook zelf een onderhandse volmacht maken. Een notariële volmacht heeft wel meerwaarde. De notaris begeleidt u bij het formuleren van uw wensen. De akte levert bewijs op van het bestaan van de volmacht. De notaris controleert uw identiteit en of u wilsbekwaam bent, zodat achteraf vaststaat dat u geestelijk in staat was om te bepalen zoals u heeft gedaan. Een volmacht kan door u als volmachtgever altijd worden herroepen of worden gewijzigd, tenzij u de volmacht onherroepelijk heeft gemaakt.

Wat staat er in een volmacht?

Bij volmacht kunt u bijvoorbeeld regelen:

  • Op welk moment de volmacht ingaat
  • Welke handelingen de gevolmachtigde wel of niet mag verrichten
  • Of de gevolmachtigde alleen mag handelen of dat hij dat samen met een andere gevolmachtigde moet doen
  • Of, en zo ja aan wie de gevolmachtigde zich moet verantwoorden voor de handelingen die hij heeft verricht

 

Algemene of bijzondere volmacht?

Er zijn verschillende soorten volmachten. Als u de gevolmachtigde een algemene volmacht geeft, kan kan hij namens u handelen waar dat maar nodig zal blijken te zijn. Hij kan over uw bankrekeningen beschikken, uw huis verkopen, schenkingen doen of leningen namens u afsluiten. Het is daarom van belang dat u het volste vertrouwen heeft in de persoon of personen aan wie u zo’n volmacht geeft.

Een bijzondere volmacht daarentegen, geldt voor een bepaald doel of een specifieke handeling. Bij voorbeeld een volmacht om uw huis te verkopen als u naar een verzorgingstehuis moet.