samenlevingscontractSamen verder gaan is een belangrijke beslissing, die niet alleen persoonlijke maar ook zakelijke consequenties heeft. Het is daarom verstandig er even goed bij stil te staan welke bezittingen en schulden van u samen worden en welke u persoonlijk houdt. Of wat er moet gebeuren als één van u overlijdt. De wet heeft een aantal zaken geregeld. Wat precies, hangt af van de manier waarop u samen verder gaat: ‘gewoon’ samenwonen, trouwen, of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Ongehuwd samenwonen

Voor ongehuwd samenwonenden heeft de wet niets geregeld. Alle bezittingen en schulden blijven automatisch apart. U heeft ook geen rechten en plichten naar elkaar. Zo kunt u bij ‘uit elkaar gaan’ geen alimentatie van elkaar eisen.

U kunt ervoor kiezen om samen afspraken op te schrijven, bijvoorbeeld hoeveel huishoudgeld ieder betaalt, maar niet elke instantie vindt dit voldoende bewijs dat u ook echt partners bent. Zo zal een pensioeninstelling geen pensioen aan de achterblijvende partner door- of uitbetalen, wanneer een partner overlijdt. En wat gebeurt er met bijvoorbeeld uw woning als u uit elkaar gaat?

Samenlevingsovereenkomst

Bij ongehuwd samenwonen is de meest complete en officiële manier om zakelijke afspraken te maken een samenlevingsovereenkomst, opgemaakt door de notaris. U heeft dan een wettelijk bewijs dat u partners van elkaar bent. De overeenkomst wordt vastgelegd in een notariële akte. U en uw partner ontvangen ieder een eigen kopie en het origineel blijft altijd bewaard in de kluis van de notaris. Anderen kunnen uw afspraken niet inzien. Wat er in de samenlevingsovereenkomst staat mag u zelf bepalen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over:

  • het huishoudgeld
  • de koopwoning
  • het partnerpensioen
  • de erfenis
  • wat er gebeurt als u uit elkaar gaat
  • de  gemeenschappelijke bezittingen bij overlijden
  • uw eigen bezittingen bij overlijden

 

U kunt uw samenlevingsovereenkomst te allen tijde veranderen. Daarvoor moet u opnieuw naar de notaris. Voor het beëindigen van de overeenkomst hoeft u niet naar de notaris, maar let er goed op dat regelingen buiten de samenlevingsovereenkomst, daardoor niet automatisch stoppen. Zo blijft de (ex)-partner, via de akte van levering, nog samen met u eigenaar van de koopwoning en staat de (ex)-partner nog steeds genoemd als begunstigde op uw levensverzekering. Kortom, u dient de nieuwe situatie zelf nog te melden bij diverse instanties.

Werkgever, pensioen en fiscus

Sommige werkgevers hebben speciale secundaire arbeidsvoorwaarden die ook over uw partner gaan, zoals zorgverlof. Mogelijk verlangt uw werkgever in verband daarmee inzage in uw samenlevingsovereenkomst. Voor een partnerpensioen moet u uw pensioenverzekeraar wellicht een kopie sturen. Als u i.v.m. de belasting een ‘fiscaal partnerschap’ wilt, dan moet u van de belastingdienst een samenlevingsovereenkomst hebben.