scheidenBij een echtscheiding of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm, ligt het voor de hand om ook financieel een punt achter de relatie te zetten. Hiertoe dienen goederen die gemeenschappelijk zijn, onder de voormalige partners te worden verdeeld. De meeste goederen kan men zelf verdelen, zoals de auto, de inboedel enz.

Akte van verdeling

Voor de verdeling van bepaalde goederen is volgens de wet echter tussenkomst van de notaris vereist. Een echtscheidingsconvenant is dan niet voldoende. Het gaat ondermeer om de toedeling van onroerend goed en om aandelen in een vennootschap. Voor de verdeling van onroerend goed gelden in de basis dezelfde formaliteiten als voor de verwerving van onroerend goed, met dit verschil dat een verdelingsakte meer werkzaamheden met zich meebrengt voor de notaris. Net als bij de aankoop van uw woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt, waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. De akte wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster. Zolang er niet tot het verdelen van de woning wordt overgegaan, blijven beide partijen aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening die op de woning rust, ook als één van beiden niet meer in de woning woont. Ook andere eigenaars-risico’s, zoals het risico van tussentijdse waardedaling blijven bestaan.

Wanneer is een akte van verdeling vereist

Een akte van verdeling is ondermeer vereist:

  • als u de woning samen heeft aangekocht,
  • als u in gemeenschap van goederen was gehuwd, ook al was de woning slechts door één van u beiden aangekocht. Ontbinding van de huwelijksgemeenschap leidt volgens de wet namelijk automatisch tot mede-eigendom bij beide partners
  • wanneer er huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt waarbij de woning gemeenschappelijk bezit is geworden

Indien u voor de overname van de woning tevens een nieuwe hypotheekakte nodig heeft, dient u langs te komen bij ons notariskantoor, echter het is niet noodzakelijk dat ook de ex-partner aanwezig is. Deze kan namelijk volmacht geven aan één van onze medewerkers om de akte te tekenen. De voormalige partners hoeven dus niet gezamenlijk aan tafel te zitten.

Wanneer is geen akte van verdeling nodig

Als geen van beide partners de woning wenst te behouden, kunt u direct overgaan tot verkoop van de woning, zonder deze eerst aan één van beiden toe te delen. De verkoopopbrengst kunt u nadien zelf onderling verdelen.