Schenking bij akte

Wat zijn schenkingen eigenlijk precies? Een schenking is een afspraak tussen twee partijen: de schenker en degene die de schenking ontvangt, de begiftigde. De schenker geeft aan de begiftigde uit vrijgevigheid bepaalde vermogensbestanddelen. Dat kan van alles zijn: geld, sieraden, meubels, aandelen, vorderingen of iets anders. Belangrijk is, dat de begiftigde de schenking ook aanneemt.

Voor de meeste schenkingen is gelukkig geen notariële akte voorgeschreven. Vrijgesteld daarvan zijn alle giften die van hand tot hand gaan, met andere woorden die door overreiking van eigenaar wisselen. We denken dan bijvoorbeeld aan het geven van cadeautjes, het deponeren van geld in een collectebus, of het aanbieden van een drankje.schenking

Zodra een schenking andere zaken betreft, zoals een huis, is wèl een notariële akte vereist. Dit is eveneens het geval wanneer iemand zich uit vrijgevigheid verbindt om periodiek een bepaald bedrag aan een instelling van liefdadigheid uit te keren.

Ook indien door de wet geen notariële akte is voorgeschreven, zouden wij u willen aanbevelen zo’n akte toch te laten opmaken, zodra het om een ‘aanzienlijk’ belang gaat. Daarmee schept men tegenover de belastingdienst of anderen het bewijs, dat de schenking inderdaad heeft plaatsgevonden. Bovendien kunnen in zo’n akte nog aanvullende afspraken worden opgenomen. Bijvoorbeeld dat de schenking  uitsluitend eigendom is en blijft van uw eigen kind en niet van de gehuwde of geregistreerde partner.

Voor het jaar 2021 gelden voor schenken de volgende vrijstellingen:

  • Aan een ieder € 3.244
  • Aan een kind: € 6.604 de gewone vrijstelling
  • Aan een kind 18 en 40 jaar:  eenmalig in het leven van het kind en in een kalenderjaar

€.26.881 de gewone vrijstelling

€.55.996 de vrijstelling voor een duurdere studie of opleiding

€.105.302 de vrijstelling voor de verkrijging van een eigen woning