Berichten

Column Acht Dorpen Nieuws

Hypotheekakte

Vorige keer heeft u kunnen lezen over de voorbereidingen die nodig zijn om een huis – juridisch correct – van eigenaar te laten veranderen. Op mijn kantoor zijn we in deze fase ook bezig met de financiële kant van de zaak. De notaris is er namelijk verantwoordelijk voor dat de koopsom die door de koper moet worden betaald correct en tijdig bij de verkoper terecht komt.

Aangezien de meeste huizenkopers het geld voor de aankoop niet zomaar op hun bankrekening hebben staan, moet er bijna altijd geld worden geleend. In de meeste gevallen is een bank de verstrekker van zo’n lening. Die bank leent dat geld niet zomaar uit, maar vraagt rente en wil bovendien dat de lening wordt terugbetaald (afgelost). Over de rente en manier van aflossen worden afspraken gemaakt. Om het risico voor zichzelf zo klein mogelijk te houden, stelt de bank als eis dat het huis onderpand is voor de lening. Mocht de koper de rente of de aflossing niet volgens afspraak betalen, dan heeft de bank het recht om het huis te verkopen. Zo’n lening met een huis als onderpand wordt hypotheeklening genoemd.

Omdat het om veel geld gaat en grote gevolgen kan hebben, worden alle afspraken over een hypotheeklening heel precies vastgelegd in een notariële akte, de hypotheekakte.

In de periode voorafgaand aan de overdracht van het huis, heeft de notaris regelmatig contact met de koper en diens bank, omdat hij moet weten of de koper in staat zal zijn het huis te betalen. Daarnaast heeft de notaris contact met de verkoper omdat deze zijn huis vrij van hypotheek moet overdragen aan de koper. Bovendien zorgt de medewerker van het notariskantoor ervoor dat de zakelijke lasten die bij een huis horen, zoals onroerendgoedbelasting, waterschapslasten en rioolrecht correct worden verrekend tussen koper en verkoper. Ook de declaraties van makelaars en hypotheekadviseurs worden voldaan via de eindafrekening die de notaris opmaakt. Deze afrekening omvat grote bedragen en heeft betrekking op diverse instanties, bedrijven en personen. Deze eindafrekening is daardoor vaak erg gecompliceerd.

De koopsom van een huis wordt betaald via de notaris. Op de dag van de overdracht controleert de notaris of de koopsom door de koper op de z.g. derdengeld bankrekening van het notariskantoor is overgemaakt. Is dat het geval dan kunnen de leveringsakte en de hypotheekakte worden ondertekend. De notaris zorgt er vervolgens voor dat leverings- en hypotheekakte worden geregistreerd bij het kadaster en boekt daarna de koopsom over naar de verkoper.

(Over de leveringsakte zal ik de volgende keer schrijven).