Binnen de Vennootschap onder Firma (VOF) kunnen twee of meer personen samen een vennootschap onder firmaonderneming uitoefenen. Zij treden op onder een gezamenlijke naam, nemen beslissingen voor elkaar, maar zijn anderzijds ook persoonlijk aansprakelijk voor elkaars bestuur. Er is dus geen beperkte aansprakelijkheid, zoals bij de BV.

Oprichting

Voor het oprichten van een VOF kan een onderlinge overeenkomst volstaan. Toch verdient het aanbeveling de oprichting van een VOF wel bij notariële akte te laten vastleggen. De juridische bewijskracht van een notariële akte is immers veel sterker dan die van een onderlinge overeenkomst. Wèl is het verplicht de VOF in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

In Nederland heeft een VOF geen rechtspersoonlijkheid. Dit brengt als nadeel met zich mee, dat de firmanten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor gemaakte schulden. Men kan dus afzonderlijk gedwongen worden een verplichting na te komen, al zijn anderen eveneens aansprakelijk.